Αρχιτεκτονικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ. “Ηχομόνωση Οικοδομών” Τεύχος Σεπτέμβριος 2015

Άρθρο του Γιώργου Χατζηγεωργίου με θέμα : “ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ– Προστασία από κτυπογενείς και αερόφερτους ήχους”. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει δημοσιευθεί στο Αρχιτετκονικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, Τεύχος: Σεπτέμβριος  2015. Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετ...
Comments : 0