Προστασία θορύβου

Το συγκεκριμένο αντικείμενο περιλαμβάνει την πρόβλεψη, χαρτογράφηση και μελέτη θορύβου περιβαλλοντικών επιπτώσεων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις κτιρίων, μέσα μαζικής μεταφοράς και σχεδιασμό ηχοπετασμάτων.

  • Χαρτογράφηση περιβαλλοντικού θορύβου (Cadna)
  • Πρόβλεψη θορύβου αιολικών πάρκων
  • Πρόβλεψη θορύβου βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Πρόβλεψη κυκλοφοριακού και σιδηροδρομικού θορύβου
  • Πρόβλεψη αεροπορικού θορύβου