Προστασία θορύβου

Το αντικείμενο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ηχοπροστασίας έναντι θορύβου από ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και ΜΜΜ, σύμφωνα με την Eλληνική νομοθεσία, προεδρικά διατάγματα και τις απαιτήσεις του κτιριοδομικού κανονισμού. Παράλληλα γίνονται πραγματογνωμοσύνες θορύβου με πιστοποιημένα ηχόμετρα και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών με το ανάλογο τεύχος τεχνικής έκθεσης. Χαρακτηριστικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:

  • Θόρυβος μηχανοστασίων και λεβητοστασίων (Αντλίες, Καυστήρες, Λέβητες)
  • Θόρυβος μηχανών σε ακάλυπτους χώρους ( Aircondition – VRV – Αντιλίες θερμότητας, Ψύκτες)
  • Σχεδιασμός ηχοπαγίδων κλιματισμού-εξαερισμού (Aνεμιστήρες εξαερισμού)
  • Ηχομονωτικά κελύφη μηχανών – Ακουστικοί κλωβοί (Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη H/Z)
  • Θόρυβος εργοστασίων προς γειτονικές κατοικίες (Γραμμή παραγωγής σε βιομηχανία)
  • Ηχοπετάσματα για Η/Μ-εγκαταστάσεις (Ψύκτες, Επαγγελματικά Ψυγεία )
  • Προστασία οδικού και σιδηροδρομικού θορύβου