Κτιριακή Ηχομόνωση

Το αντικείμενο περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο σχεδιασμό, προβλέψεις, υπολογισμούς και συγκεκριμένα όλα τα υλικά και σχεδιασμό σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, που διασφαλίζουν την ηχοπροστασία των χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης.

  • Σχεδιασμός πλωτών-αντικραδασμικών δαπέδων
  • Ηχομονωτικές ψευδοροφές
  • Πλωτοί τοίχοι
  • Υπολογισμό δεικτών αερόφερτου και κτυπογενούς ήχου Rw , Lnw
  • Ηχομονωτικά ανοιγμάτων (πόρτες, κουφώματα)
  • Ηχοπροστασία Η/Μ εγκαταστάσεων

Αίσθηση της Ηχομόνωσης

Τα γραφείο μας διαθέτει ένα σημαντικό εργαλείο, κατά την διάρκεια σχεδιασμού της ηχομονωτικής απόδοσης των δομικών στοιχείων.

H “ακουστικοποίηση/auralization” στην κτιριακή ακουστική, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον σύμβουλο ακουστικής, αρχιτέκτονα μηχανικό, κατασκευαστή, έτσι ώστε να μπορεί να έχει μια “ακουστική αίσθηση” των επιπτώσεων, των προτεινόμενων μέτρων ηχοπροστασίας, στο χώρο τον οποίο πρόκειται να σχεδιάσει ή να κατασκευάσει.

Το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέπει την απόδειξη της ακουστικής απόδοσης  των ηχομονωτικών προιόντων  στον  πελάτη,  με βάση την εντύπωση της ακρόασης.

Η τελική αίσθηση της ηχομόνωσης, εξαρτάται από:

– τη στάθμη του θορύβου βάθους (δωμάτιο λήψης).

– τον όγκο του χώρου (δωμάτιο λήψης).

– τον χρόνο αντήχησης  (δωματίο λήψης).

Ολοι οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να σχεδιαστούν και να προβλευτούν, μέσα από μια βάση δεδομένων και συγκεκριμένα πιστοποιημένων ηχομονωτικών χωρισμάτων (εργαστηριακές μετρήσεις) που διαθέτει το  γραφείο μας.

Παραδείγματα εφαρμογής

Για κάθε περίπτωση παρακαλούμε να επιλέξετε το εικονίδιο με το “ηχείο” για να ακούσετε το σήμα.

Παράδειγμα Α

speaker

Μετάδοση θορύβου , από εξωτερική πηγή “Σειρήνα πυροσβεστικού οχήματος”. Η αίσθηση είναι από ηχογραφημένο σήμα στο εξωτερικό περιβάλλον.
LAF,max = 100 dB(A)

speaker

Σήμα θορύβου στο δωμάτιο λήψης π.χ. αίσθηση της σειρήνας μέσα σε διαμέρισμα/γραφείο, με την πρόταση σχεδιασμού σύνθετου ηχομονωτικού κελύφους-κουφώματος με ηχομόνωση.

D2m,nT,w = 42 dB, D2m,nT,w + Ctr = 36 dB.

Παράδειγμα Β

speaker

Μετάδοση θορύβου , από πηγή “στερεοφωνικού συγκροτήματος”. Η αίσθηση είναι απο ηχογραφημένο σήμα στο δωμάτιο εκπομπής.
LAF,max = 89 dB(A)

Σήμα θορύβου στο δωμάτιο λήψης π.χ. αίσθηση της ηχομόνωσης στο διπλανό δωμάτιο, με την πρόταση σχεδιασμού σύνθετου ηχομονωτικού κελύφους/κουφώματος με ηχομόνωση.

D2m,nT,w = 37 dB, D2m,nT,w + Ctr = 35 dB.

speaker