Προστασία δονήσεων και κραδασμών

Το αντικείμενο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την επιλογή αντικραδασμικών εδράσεων & πλωτών δαπέδων

  • Ψύκτες
  • Aircondition – VRV – Αντιλίες θερμότητας
  • Αντλίες – Αντλιοστάσια
  • Aνεμιστήρες εξαερισμού επαγγελματικών και οικιακών χώρων
  • Πλυντήρια
  • Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη (HZ)
  • Καυστήρες
  • Λέβητες
  • Γραμμή παραγωγής σε βιομηχανία
  • Επαγγελματικά Ψυγεία (Supermarket – Εστιατόρια)