Αρχιτεκτονική Ακουστική

Το αντικείμενο περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο σχεδιασμό, προβλέψεις, υπολογισμούς και συγκεκριμένα όλα τα υλικά, συστήματα, κατασκευές και παρελκόμενα αυτών, που έχουν σχέση και διασφαλίζουν τον σωστό σχεδιασμό και την σωστή χρήση χώρων όπως:

Θέατρα (Ακουστική προσομοίωση , σχεδιασμός ακουστικών πάνελ , οπτικές χαράξεις , κατασκευαστικά σχέδια)

Ξενοδοχεία (Ακουστική ηχομόνωση δωματίων, αίθουσες συνεδριακές, προστασία θορύβου μηχανολογικών εγκαταστάσεων)

Κτίρια γραφείων (ηχομόνωση γραφείων, ακουστικός σχεδιασμός)

Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων – Συνεδριακό

Αίθουσες κλασσικής και συμφωνικής μουσικής

Studio Ηχογράφησης – Δωμάτια ακρόασης (Ηχομόνωση δωματίων ηχογράφησης – ακρόασης, ακουστική χώρων)

Εμπορικά κέντρα-Mall (Ακουστική χώρων, Σχεδιασμός συστήματος αναγγελίας κοινού)

Μουσεία (Ακουστική άνεση )

Βιβλιοθήκες (Ακουστική ηχομόνωση)

Εστιατόρια (Ακουστική άνεση στους χώρους του εστιατορίου)

Ωδεία – Συναυλιακοί χώροι