Έργο: Ιατρείο Γενικού Χειρουργού

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη


Αρχιτεκτονική Μελέτη- Κατασκευή – Επίβλεψη :
Γιώργος Χρυσοχοϊδης / Πολιτικός μηχανικός – Κώστας Σαράντης / Αρχιτέκτων


Ακουστική μελέτη – μελέτη ηχομόνωσης :
Γιώργος Χατζηγεωργίου / πολιτικός μηχανικός , σύμβουλος ακουστικής