Ακουστική Μελέτη – Επανασχεδιασμός : Γιώργος Χατζηγεωργίου

Εργοδότης: A.Στρουμπούλης & ΣΙΑ Ο.Ε.