Έργο: Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή συνεδριακού χώρου στο νέο εργοστάσιο της εταίρας χρωμάτων Vitex στη περιοχή Ήμερος Τόπος στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Συγκεκριμένα έγιναν όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί και σχεδιασμός σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής σε θέματα Ηχομόνωσης, Αρχιτεκτονικής Ακουστικής, οπτικές χαράξεις, ηλεκτροακουστικής καθώς επίσης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και seating.

Μελέτη – Κατασκευή : THANOS-TECH

Ακουστική Μελέτη – Ηχομόνωση : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επίβλεψη κατασκευής:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ