Έργο: Villa Bordeaux Santorini – Φηρά Σαντορίνης

Ακουστική Μελέτη – Επίβλεψη: Γιώργος Χατζηγεωργίου – Χάρης Μωραΐτης

Κατασκευή: BERIOS S.A

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΜPLUSM ARCHITECTS (Μέμος Φιλιππίδης | Μαρίτα Νικολούτσου)

Η μελέτη – επίβλεψη περιλαμβάνει:

– Ηχομόνωση δωματίων (πλωτά δάπεδα, οροφές , μεσοτοιχίες)
– Ηχομόνωση μονάδων κλιματισμού – εξαερισμού
– Ηχομόνωση μηχανοστασίων / Ηλεκτοπαραγωγούς ζεύγους /Υδραυλικών εγκαταστάσεων
– Μετρήσεις/πιστοποίηση ηχομόνωσης σε αερόφερτο και κτυπογεννή ήχο
– Μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής