Έργο: Μετρήσεις θορύβου από την λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ελαιολάδου εταιρίας ΒΙΓΛΙΑ ΑΒΕΕ στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Εργοδότης: ΒΙΓΛΙΑ ΑΒΕΕ