Μελέτη – κατασκευή σκηνής : Thanos Tech

Επίβλεψη κατασκευής :  Γ. Χατζηγεωργίου, Α. Θάνος

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σκηνής θεάτρου στο Δημοτικό Θέατρο Σερρών «Αστέρια».

Μελέτη και κατασκευή τεχνικής σκηνής θεάτρου. Οι Μηχανισμοί Σκηνής  χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν την Θεατρική  και Συναυλιακή λειτουργία της Αίθουσας . Πρόκειται για βασικό εξοπλισμό οπτικών χαράξεων (Αυλαίες, Κουίντες, Αέρια, Πύργους, Αρλεκίνους), για Τεχνολογικό Εξοπλισμό Σκηνοθεσίας (Σταγγόνια Σκηνικών, Φωτιστικών, Οθονών και άλλων παρελκομένων) και Πετασμάτων Πυρασφαλείας.

Επιμέρους τμήματα που κατασκευάστηκαν : μπλοκ μετάδοσης κίνησης, μπλοκ τροχαλιών εκτροπής, μπλοκ τροχαλιών ανάρτησης , φορέας ανάρτησης  παρελκομένων, συρματόσχοινα τερματικά κίνησης, τερματικά ασφαλείας, παλμογενήτριες,  πίνακας, χειριστήρια, PLC,  το σύστημα αυτοματισμών και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για την προγραμματισμένη κίνηση των μηχανισμών.