Έργο: Ακουστική Μελέτη Κτιρίου Γραφείων 31.000τ.μ. – The Wave, με πιστοποίηση LEED – Gold

Εργοδότης: Prodea Investments

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Tsolakis Architects

Η/Μ Μελέτη: Α. Κουτσίκος Α.Τ.Ε.Ε.

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας: Γεώργιος Χατζηγεωργίου

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
–Ηχομόνωση αίθουσας
–Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής  ακουστικής
–Σχεδιασμός τρισδιάστατου ακουστικού μοντέλου