Εργο : Εστιατόριο ΤΑΚΟΣ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Σχεδιασμός : Θανάσης Γουλίδης

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

-Ακουστική μελέτη
-Mετρήσεις αρχιτεκτονικής ακουστικής
-Κατασκευή Ακουστικών επενδύσεων