Μελέτη εφαρμογής συνεδριακής αίθουσας στο υπό κατασκευή νέο κτίριο Φυτικής Παραγωγής στην Θέρμη  Θεσσαλονίκης.

Εργοδότης : Στρακαλής Ζαφείριος – Πολιτικός Μηχανικός

Μελέτη εφαρμογής / στατική μελέτη : Ζ.Στρακαλής

Μελέτη Η/Μ: Γιώργος Θεοφιλογιαννάκος

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

– Αρχιτεκτονική ακουστική & σχεδιασμός ακουστικού μοντέλου
– Μετρήσεις πειριβαλλοντικού θορύβου
– Κτιριακή ηχομόνωση
– Μέτρα ηχοπροστασίας από Η/Μ εγκαταστάσεις, ηχοπαγίδες στο σύστημα κλιματισμού/εξαερισμού