Έργο: Ακουστική Μελέτη Studio Συμφωνικής Ορχήστρας Ιωαννίνων

Εργοδότης: GMK Consulting Engineers

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ιωαννίνων

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας: Γεώργιος Χατζηγεωργίου

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
–Ηχομόνωση αίθουσας
–Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής  ακουστικής
–Σχεδιασμός τρισδιάστατου ακουστικού μοντέλου