Έργο: Μέτρα ηχοπροστασίας  Supermarket

Μέτρα ηχοπροστασίας έναντι θορύβου και δονήσεων απο Η/Μ εγκαταστάσεις σε δώμα κτιρίου στην Καλαμαριά.

Η μελέτη περιλαμβάνει:

-Μετρήσεις θορύβου και δονήσεων
-Σχεδιασμό αντικραδασμικών βάσεων σε 2 condenser και 2 chiller
-Χαρτογράφηση θορύβου και βαθμονόμηση ακουστικού μοντέλου με την υφιστάμενη
θέση των Η/Μ
-Σχεδιασμό ηχοπετάσματος