Έργο: Συνεδριακή αίθουσα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος σε οικόπεδο της Ν.Α.Θ. Αποκατάσταση και επανάχρηση των τριών διατηρητέων κτιρίων του παλιού εργοστασίου φωταερίου.

Ακουστική Μελέτη | Ηχομόνωση | Μέτρα ηχοπροστασίας: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Κατασκευή: Αθωνική Τεχνική

Αρχιτεκτονική Μελέτη: ΜΕΤΕΣΥΣΜ Α.Ε. με επικεφαλή τον αρχιτέκτονα Φαίδρο Αυδή

Η μελέτη – επίβλεψη περιλαμβάνει:

– Μελέτη αρχιτεκτονικής ακουστικής
– 3D μοντέλο ακουστικής προσομοίωσης
– Ηχομόνωση αίθουσας (δάπεδα – κουφώματα – ψευδοροφές – θύρες )
– Ηχομόνωση μονάδων κλιματισμού – εξαερισμού
– Ηχομόνωση μηχανοστασίων / Ηλεκτροπαραγωγούς ζεύγους /Υδραυλικών εγκαταστάσεων
– Σχεδιασμός ηχοπαγίδων συστήματος κλιματισμού-εξαερισμού