Το γραφείο ανέλαβε το σχεδιασμό  και την προμήθεια αντικραδασμικών εδράσεων Η/Μ εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την ΚλιμαΜηχανική DAIKIN, στο δώμα του ξενοδοχείου Sani Beach Resort Hotel.

Εργοδότης : ΚλιμαΜηχανική – DAIKIN | Θεσσαλονίκη