Μελέτη μέτρων ηχοπροστασίας και χαρτογράφηση θορύβου σε κατοικίες στην Σίβηρη Χαλκιδικής.

Εργοδότης : RG Development