Μετρήσεις περιβαλοντικού θορύβου για την ανέγερση 4 νέων πυροσβεστικών σταθμών:

  1. Αλεξανδρούπολης
  2. Γιαννιτσά
  3. Βέροια
  4. Θεσσαλονίκη

Εργοδότης : Γατζούλας ΑΤΕΕ-Κουρτίδης Α.Ε