ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ : THANOS-TECH

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  Γ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α.ΘΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή σκηνής θεάτρου στο συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πάτρας

Οι Μηχανισμοί Σκηνής  χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν την Θεατρική  και συναυλιακή λειτουργία της αίθουσας . Πρόκειται για βασικό εξοπλισμό οπτικών χαράξεων (Αυλαίες, Κουίντες, Αέρια, Πύργους, Αρλεκίνους), για Τεχνολογικό Εξοπλισμό Σκηνοθεσίας (Σταγγόνια ακουστικών ανακλαστήρων,Σκηνικών, Φωτιστικών, Οθονών και άλλων παρελκομένων) και Πετασμάτων Πυρασφαλείας.

Επιμέρους τμήματα που κατασκευάστηκαν : μπλοκ μετάδοσης κίνησης, μπλοκ τροχαλιών εκτροπής, μπλοκ τροχαλιών ανάρτησης, φορέας ανάρτησης  παρελκομένων, συρματόσχοινα τερματικά κίνησης, τερματικά ασφαλείας, παλμογενήτριες , πίνακας, χειριστήρια, PLC, το σύστημα αυτοματισμών και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για την προγραμματισμένη κίνηση των μηχανισμών.