Έργο: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου Πανοράματος

Πρόταση Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Thanos Tech

Ακουστική Μελέτη – Ακουστικές Μετρήσεις: Γιώργος Χατζηγεωργίου