Έργο: Μελέτη εφαρμογής μέτρων ηχοπροστασίας, επίβλεψη κατασκευής, ακουστικές μετρήσεις στο εργοστάσια ΟΜΥΑ στην ΒΙ.ΠΕ Σίνδου στην Θεσσαλονίκη.

Εργοδότης: Κ. Βοσνακίδης