Μετρήσεις θορύβου από μονάδες κλιματισμού στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Βόλου