Έργο: Αμφιθέατρο «Nelson Haden» Πανεπιστημίου SouthBank Λονδίνου. Τμήμα αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής ακουστικής.

Ακουστικές μετρήσεις, πρόβλεψη ακουστικών παραμέτρων, πρόταση επανασχεδιασμού.

Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Environmental & Architectural Acoustics».