Έργο: MusicX Lab – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Αρχιτέκτονες – Επίβλεψη- Kατασκευή :  TETRAGON S.A

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας : Γιώργος Χατζηγεωργίου

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
–Ηχομόνωση αίθουσας
–Μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής
–Προμήθεια ακουστικών πάνελ