Έργο: Ακουστική Μελέτη Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας

Εργοδότης: Δήμος Γλυφάδας

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Τ. Καραλή

Στατική Μελέτη: Χ. Μαραβέας & Συνεργάτες

Η/Μ Μελέτη: Β. Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας: Γεώργιος Χατζηγεωργίου

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
–Ηχομόνωση αίθουσας
–Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής  ακουστικής
–Σχεδιασμός τρισδιάστατου ακουστικού μοντέλου