Έργο: Ακουστική Μελέτη του Ιατρικού Μουσείου Χανίων

Εργοδότης: Ελένη Βρετζάκη

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Ελένη Βρετζάκη

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας: Γεώργιος Χατζηγεωργίου

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
–Ηχομόνωση αίθουσας
–Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής  ακουστικής
–Σχεδιασμός τρισδιάστατου ακουστικού μοντέλου