Εργο: Ακουστικές μετρήσεις στο Studio Mix στη Θεσσαλονίκη