Έργο: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δήμου Μίκρας

Μελέτη Τεχνικής Σκηνής – Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Thanos Tech

Ακουστική Μελέτη – Ακουστικές Μετρήσεις: Γιώργος Χατζηγεωργίου