ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ : THANOS-TECH

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:

Οι Μηχανισμοί Σκηνής  χρησιμοποιήθηκαν για να διασφαλίσουν την Θεατρική  και συναυλιακή λειτουργία της αίθουσας . Πρόκειται για βασικό εξοπλισμό οπτικών χαράξεων (Αυλαίες, Κουίντες, Αέρια, Πύργους, Αρλεκίνους), για Τεχνολογικό Εξοπλισμό Σκηνοθεσίας (Σταγγόνια ακουστικών ανακλαστήρων,Σκηνικών, Φωτιστικών, Οθονών και άλλων παρελκομένων) και Πετασμάτων Πυρασφαλείας.

Επιμέρους τμήματα που κατασκευάστηκαν : μπλοκ μετάδοσης κίνησης, μπλοκ τροχαλιών εκτροπής, μπλοκ τροχαλιών ανάρτησης ,φορέας ανάρτησης  παρελκομένων,  συρματόσχοινα τερματικά κίνησης, τερματικά ασφαλείας, παλμογενήτριες,  πίνακας, χειριστήρια, PLC, το σύστημα αυτοματισμών και το λογισμικό που είναι απαραίτητα για την προγραμματισμένη κίνηση των μηχανισμών.