Εργο : Ανακαίνιση Βιβλιοθήκης στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης

Αρχιτεκτονική μελέτη : Maria Deda Architects

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

– Μελέτη παραμέτρων αρχιτεκτονικής ακουστικής (ακουστική προσομοίωση σε 3D μοντέλο)
– Σχεδιασμός αρχιτεκτονικών ακουστικών επενδύσεων, ακουστικές οροφές
– Ηχομονωτικό κέλυφος για απομόνωση του κύριου χώρου βιβλιοθήκης και 2 study rooms
– Μέτρα ηχοπροστασίας στο σύστημα εξαερισμού, σχεδιασμός ηχοπαγίδων, αντικραδασμικές εδράσεις Η/Μ
– Ακουστικές μετρήσεις πιστοποίησης μετά το τέλος της κατασκευής