Αρχιτεκτονική μελέτη : Χρήστος Κουλουκούρης

Ειδικές κατασκευές ακουστικής : THANOS-TECH

Επίβλεψη κατασκευής:  Γ. Χατζηγεωργίου, Α. Θάνος,  Χρ. Λιαγκούρης

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αίθουσας προβών της κρατικής ορχήστρας θεάτρου στην Θεσσαλονίκη.

Η κατασκευή περιλαμβάνει ακουστικές επενδύσεις, διαχυτές,  ανακλαστήρες θεάτρου, ηχομονωτικές πόρτες.