Έργο: Ακουστική Μελέτη Κτιρίου Γραφείων 7.500τ.μ.  – Kaizen Gaming, με πιστοποίηση LEED – Gold

Εργοδότης: Dimand S.A.

Αρχιτεκτονική Μελέτη: 

ΑΣ.Π.Α. Urban Enviromental Reformations S.A.

Urban Soul Project

Στατική Μελέτη: Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες

Η/Μ Μελέτη: Dase Engineering

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας:

Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Χάρης Μωραίτης

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
–Ηχομόνωση αίθουσας
–Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής  ακουστικής