Έργο: Ακουστική Μελέτη Συγκροτήματος Γραφείων  15.600τ.μ.  – Importex, με πιστοποίηση LEED – Gold

Εργοδότης: Panterra A.E.

Αρχιτεκτονική Μελέτη:

Diversity Architects

Bennetts Associates

Στατική Μελέτη: Παγώνης – Πολυχρονόπουλος – Κινάτος

Η/Μ Μελέτη: Insta Σύμβουλοι Μηχανικοί

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας: Γεώργιος Χατζηγεωργίου

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
–Ηχομόνωση αίθουσας
–Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής  ακουστικής
–Σχεδιασμός τρισδιάστατου ακουστικού μοντέλου