Έργο: Goethe Institut Θεσσαλονίκη

Αρχιτεκτονική μελέτη : PLAN Architects

Ακουστικές μετρήσεις: Γιώργος Χατζηγεωργίου