Έργο: Κλειστός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Future Library,  ανακαίνηση τμήματος της κεντρικής βιβλιοθήκης Βέροιας.

Αρχιτεκτονική μελέτη : MAKRIDIS ASSOCIATES

Η μελέτη περιλαμβάνει:

-Ακουστική μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
-Μελέτη μέτρων ηχοπροστασίας
-Κτιριακή ηχομόνωση