Έργο: Ακουστική Μελέτη του κτιρίου Διοίκησης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Εργοδότης: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.)

Αρχιτεκτονική Μελέτη: K – Architects

Στατική Μελέτη: Concept Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Η/Μ Μελέτη: Σαρρόπουλος Κωνσταντίνος

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας: Γεώργιος Χατζηγεωργίου

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός της νέας αίθουσας
–Ηχομόνωση αίθουσας
–Ακουστικές μετρήσεις παραμέτρων αρχιτεκτονικής  ακουστικής
–Σχεδιασμός τρισδιάστατου ακουστικού μοντέλου