Έργο:  Ακουστική μελέτη Ελληνικού Περιπτέρου DUBAI EXPO 2020

Εργοδότης  : ENTERPRISE GREECE

Ομάδα μελέτης Αρχιτεκτονικών : SALFO ASSOCIATES

Μελέτη μουσειολογική : TETRAGON S.A.

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας : Γεώργιος Χατζηγεωργίου

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός κτιρίου
–Ηχομόνωση αίθουσών
– Μελέτη προστασίας θορύβου ηλeκτρομηχανολγικών εγκαταστάσεων