Ακουστική μελέτη, ακουστικές μετρήσεις και προμήθεια ακουστικών επενδύσεων σε Ακοολογικό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη.

Εργοδότης : Δουλδέρης