Εργοδότης : ΒΕΤΑ CAE Systems

Μελέτη Αρχιτεκτονικής Ακουστικής: Γιώργος Χατζηγεωργίου

Πρόκεται για το Βιομηχανικό Κτίριο και κτίριο γραφείων της εταιρίας BETA CAE Systems, έκτασης 4.000 τ.μ. , που εκτείνεται σε 4 επίπεδα. Στο ισόγειο του κτιρίου σχεδιάστηκε ο χώρος του εστιατορίου, όπου απαίτηση του πελάτη ήταν η καλύτερη δυνατή ακουστική άνεση κατά τις ώρες εστίασης του προσωπικού και έγινε πρόβλεψη μέτρων ηχοπροστασίας για την αποφυγή διάδοσης θορύβου στους διαδρόμους κυκλοφορίας του κτιρίου και τους χώρους γραφείων του προσωπικού.

Η ακουστική και η φιλοσοφία σχεδιασμου δημοσιεύτηκε στο αρχιτεκτονικό περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ στο Τεύχος Μαρτίου 2014.