Εργο: Bandapart Studio – Καλαμάτα

Ακουστική μελέτη, μελέτη ηχομόνωσης : Χάρης Μωραϊτης

Σχεδιασμός ηχομόνωσης πλωτών δαπέδων, αντικραδασμικών οροφών, προμήθεια αντικραδασμικών εφαρμογών: Γιώργος Χατζηγεωργίου