Αρχιτεκτονική Μελέτη: BETAPLAN ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗΣ – ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ

Επιβλέψη τεχνικής σκηνής:
Α. Θανος / Γ. Χατζηγεωργίου

Μελέτη-Κατασκευή Τεχνικής Σκηνής:
Thanos Tech- Batalpha