Μελέτη εφαρμογής ακουστικής στη νέα συνεδριακή αίθουσα στο ιστορικό κτίριο του Δήμου Αρταίων.

Η μελέτη περιλαμβάνει

– Σχεδιασμός ακουστικών επενδύσεων

– Πρόβλεψη και σχεδιασμός 3D ακουστικού μοντέλου

 

Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης κτιρίου: Χρήστος Τάκος Ε.Μ.Π