Έργο: ΑΡΜΟΣ Α.Ε.

Εργοδότης: Π.Καραμπατζάκης

Μετρήσεις θορύβου σε εργαζομένους