Έργο: Ακουστική μελέτη Λυκείου ΙΒ του Anatolia College

Εργοδότης: Anatolia College

Αρχιτεκτονική Μελέτη: Deda – Architects

Ακουστική μελέτη – ηχομόνωση – μέτρα ηχοπροστασίας:

Γεώργιος Χατζηγεωργίου

Ξένια Κοντογιάννη

 

Η μελέτη περιλαμβάνει:

–Ακουστικός σχεδιασμός κτιρίου
–Ηχομόνωση αιθουσών
–Μελέτη προστασίας θορύβου ηλeκτρομηχανολγικών εγκαταστάσεων