Έργο: Γυμναστήριο Αμερικανικού Κολεγίου Ανατόλια

Η μελέτη περιλαμβάνει:

-Ακουστικές μετρήσεις και σχεδιασμός 3D ακουστικού μοντέλου
-Έλεγχος νέας ηλεκτροακουστικής εγκατάστασης
-Επίβλεψη ανακατασκευής ακουστικής οροφής