Το γραφείο ανέλαβε το σχεδιασμό της ηχοπροστασίας των Η/Μ εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την με την ΚλιμαΜηχανική DAIKIN, στην νέα ανακαινισμένη πτέρυγα της κλινικής  αποκατάστασης «Η Αναγέννηση».

Εργοδότης : ΚλιμαΜηχανική – DAIKIN | Θεσσαλονίκη