Έργο: Θέατρο Αθήναιον – Θεσσαλονίκη

Ακουστική Μελέτη / Μετρήσεις Αρχιτεκτονικής Ακουστικής και Η/Μ εγκαταστάσεων : Γιώργος Χατζηγεωργίου